VRH  G

Otec :    Spirit of Mine Sunshine Celebration 
Matka:  Bow Star West